Nasjonal arbeidsgruppe forteller hvorfor barnekonvensjonen og Sjumilssteget er så viktig: