Selvhjelpspakken er ment å være et grunnverktøy for fylkesmannembetene, men også for kommunene med tanke på implementering av barnekonvensjonen i kommunal praksis.

Dokumentet er laget i wordformat med tanke på at de som skal arbeide med det, kan bearbeide det til eget bruk ut fra lokale forhold. Selvhjelpspakken gir en beskrivelse av barnekonvensjonen som legalitet for de som arbeider med og for barn. I tillegg vil leseren her finne beskrivelse av Sjumilsstegsmetodikken:

  • hvordan dere starter arbeidet
  • hvordan dere plukker ut relevante artikler fra konvensjonen
  • hvordan dere bearbeider artiklene ved å lage kontrollspørsmål
  • hvordan dere designer og bearbeider en kommuneanalyse
  • hvordan dere kan bruke kommuneanalyser som grunnlag for videre tiltak
  • om metodikkens relevans til folkehelsearbeid
  • om det er mulig på benytte Sjumilssteget som internkontrollverktøy for kommunal virksomhet