Nye konferanser med tema barnas rettigheter

I 2014 har flere fylkesmannsembeter, enten alene eller i samarbeid med andre instanser arrangert konferanser om barnas rettigheter for tverrfaglig personell i kommunene og andre (Oslo og Akershus, Oppland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Rogaland, Østfold) Ut over høsten arrangerer flere fylkesmannsembeter nye konferanser sterkt knyttet til satsingen på barnekonvensjonen.

Først ute er Fylkesmannen i Troms - her er lenken til konferansen Den røde tråden som arrangeres 7. og 8.10.

Dernest kommer Fylkesmannen i Finnmark med Sjumilsstegskonferansen 2015  27. og 28.10

Og Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder med konferansen "Se meg, hør meg, hjelp meg" 18. og 19.11.

Sjumilssteget vil oppdatere oversikten med nye konferanser når de er klar.