Jubileumskonferanser i anledning barnekonvensjonens 25årsjubileum

Det arrangeres en rekke konferanser i anledning 25årsjubileet. På Oslo Plaza arrangeres en nasjonal konferanse http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/FNs-barnekonvensjon-25-ar.html?id=768414

I Molde arrangerer Fylkesmannen en jubileumskonferanse for Møre- og Romsdal http://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/Jubileumsfest-barnekonvensjonen-20-november-2014/

Det vil ellers bli laget arrangementer i skoler, universiteter, barnehager på kjøpesenter og torg landet rundt denne dagen. Sjekk hva som skjer i ditt nærmiljø!