Vårres unga - vårres framtid! Barnekonvensjonen i praksis.

Vårres unga – vårres framtid setter barnekonvensjonen på dagsorden i hele det kommunale apparatet – fra administrativ og politisk ledelse til de kommunalt ansatte. Vårres unga – vårres framtid er en modell som skal bidra til å sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon i kommunene. Kommunene inviteres til å gjennomføre en kartlegging av eget tjenestetilbud til barn og unge. Kartleggingen skal utføres av en tverretatlig gruppe og er en systematisk gjennomgang av kommunenes tjenester sett i lys av barnekonvensjonen. På denne måten er barnekonvensjonen et instrument som kan benyttes i kommunal planlegging for barn generelt, men også for barn som har særlige behov.

Nå kan du melde deg på oppvekstkonferansen 2017

Det er nå mulig å melde seg på Fylkesmannen i Nordland sin oppvekstkonferanse "Mission…
Les mer

Mosjøenkonferansen 18. januar 2017

Elever, lærere, foreldre, fagfolk og lokalmiljø arbeider sammen fra morgen til kveld om…
Les mer

Samling for VuVf koordinatorer

Fylkesmannen i Nordland og RKK planlegger en samling for koordinatorene i kommunene 14.…
Les mer

Lytring - Hva er det med barnevernet?

Nord universitet og Nordlandsforskning inviterer til Lytring – arena for…
Les mer

Oppvekstkonferanse 2017

Hva kan vi sammen gjøre for at barn og unge blir trygge og selvstendige voksne? Og for at…
Les mer

Ungdommen rår i Vefsnaparken

22. september inviterte parkavdelingen, Vefsn ungdomsråd og Topic Ungdomsklubb til…
Les mer

Barn og unge med - på Fauske

Ungdomsrådet på Fauske har arrangert samling 21. september med tema medvirkning
Les mer

Verktøy for bekjempelse av barnefattigdom

Den nye nettressursen barnefattigdom.no er et verktøy for kommuner, stat og…
Les mer

Ny nettside om mobbing

Utdanningsdirektoratet har lansert en ny nettside om mobbing. På nullmobbing.no kan barn,…
Les mer

Identitetsbasert mobbing - frokostseminar

Utdanningsdirektoratet arrangerer et nytt frokostseminar mandag 14. mars kl. 0815 til…
Les mer

Elevmedvirkning - inspirasjonshefte til læreren

Er du lærer eller skoleleder og trenger ideer til elevmedvirkning?
Les mer

Barn som pårørende

Barn som pårørende trenger oppfølging Av Tove Sandvik Aukland og Gunder Christophersen,…
Les mer

Vis at du bryr deg - snakk med meg!

Satsingen "Ungdom i svevet" ble avsluttet med oppsummeringskonferanse på Bristol hotell i…
Les mer

Ny digital veileder for samarbeid skole og barnevern

Det er lansert en ny digital veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Veilederen…
Les mer