Vårres unga - vårres framtid! Barnekonvensjonen i praksis.

Vårres unga – vårres framtid setter barnekonvensjonen på dagsorden i hele det kommunale apparatet – fra administrativ og politisk ledelse til de kommunalt ansatte. Vårres unga – vårres framtid er en modell som skal bidra til å sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon i kommunene. Kommunene inviteres til å gjennomføre en kartlegging av eget tjenestetilbud til barn og unge. Kartleggingen skal utføres av en tverretatlig gruppe og er en systematisk gjennomgang av kommunenes tjenester sett i lys av barnekonvensjonen. På denne måten er barnekonvensjonen et instrument som kan benyttes i kommunal planlegging for barn generelt, men også for barn som har særlige behov.

Nulltoleranse for mobbing

Fra høsten vil endringene i kapittel 9A i opplæringsloven tre i kraft. Skolene får nå en…
Les mer

MED ungdom i fokus - nå på nett

MED ungdom i fokus er nå på internett.
Les mer

VuVf koordinatorene samlet

Ungdommene fra Sortland og Fauske imponerte stort på samling for kommunenes…
Les mer

Kriminalforebyggende innsats

25.-27. april arrangerer Studiesenter RKK Ytre Helgeland konferanse om "Forskningsbasert…
Les mer

Håndbok i Foyermodellen lansert

Håndbok i Foyermodellen ble denne uka lansert. Prosjektleder Cathrine Albrigtsen håper at…
Les mer

Nå kan du melde deg på oppvekstkonferansen 2017

Det er nå mulig å melde seg på Fylkesmannen i Nordland sin oppvekstkonferanse "Mission…
Les mer

Ny nettside om mobbing

Utdanningsdirektoratet har lansert en ny nettside om mobbing. På nullmobbing.no kan barn,…
Les mer

Ny digital veileder for samarbeid skole og barnevern

Det er lansert en ny digital veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Veilederen…
Les mer