Vårres unga - vårres framtid! Barnekonvensjonen i praksis.

Vårres unga – vårres framtid setter barnekonvensjonen på dagsorden i hele det kommunale apparatet – fra administrativ og politisk ledelse til de kommunalt ansatte. Vårres unga – vårres framtid er en modell som skal bidra til å sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon i kommunene. Kommunene inviteres til å gjennomføre en kartlegging av eget tjenestetilbud til barn og unge. Kartleggingen skal utføres av en tverretatlig gruppe og er en systematisk gjennomgang av kommunenes tjenester sett i lys av barnekonvensjonen. På denne måten er barnekonvensjonen et instrument som kan benyttes i kommunal planlegging for barn generelt, men også for barn som har særlige behov.

Identitetsbasert mobbing - frokostseminar

Utdanningsdirektoratet arrangerer et nytt frokostseminar mandag 14. mars kl. 0815 til…
Les mer

Elevmedvirkning - inspirasjonshefte til læreren

Er du lærer eller skoleleder og trenger ideer til elevmedvirkning?
Les mer

Barn som pårørende

Barn som pårørende trenger oppfølging Av Tove Sandvik Aukland og Gunder Christophersen,…
Les mer

Penga OG livet- å være barn og være fattig i verdens rikeste land

Voksne for Barn, NLSH, Bamse B og Batteriet Nord Norge arrangerer konferanse om barn og…
Les mer

Vis at du bryr deg - snakk med meg!

Satsingen "Ungdom i svevet" ble avsluttet med oppsummeringskonferanse på Bristol hotell i…
Les mer

Ny digital veileder for samarbeid skole og barnevern

Det er lansert en ny digital veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Veilederen…
Les mer

I Alstahaug er ungdommen med på kartleggingen

Gjennom et eget møte med ungdommene, har Alstahaug og Dønna involvert ungdommene i…
Les mer

Sortland beste kommune å være ung i!

Sortland kommune har vunnet prisen Årets barne- og ungdomskommune Norge 2015!
Les mer

Kartlegging i Dønna

Dønna kommune har gjennomført en ny kartlegging.
Les mer

Hvor lite skal du finne deg i?

Hva er vold? Hvor kan du få hjelp? Nå er det lansert en ny nettside om vold i nære…
Les mer